Regisztrációk

Angol Vállalkozások részére kötelező regisztrációk

 

– Adatvédelmi regisztráció

Adatvédelmi regisztrációra minden olyan cégnek vagy vállalkozásnak kötelező regisztrálnia, amelyik az ügyfeleiről minimum 3 adatot kezel. Ha egy cég az ügyfelétől elkéri a Nevét, Címét, Email címét, akkor már az angol törvények értelmében kötelező ezt a regisztrációt elvégeznie, és évente újítania. Sok cég figyelmen kívül hagyja ezt a fajta kötelezettséget, és sokan csak legyintenek rá, hogy: “..Ó majd megcsinálom…” és hasonlók.

Ugyanakkor, amikor pedig jön a büntetés, hogy elmaradt az adatvédelmi bevallás, akkor meg kapkodnak, és kibúvókat keresnek a cégek.A bevallás díja Ł 70 .- font / év, így ez nem terheli meg a cégeket, de jobb inkább ezt az összeget kifizetni, mint a bírságra részletfizetést kérni..

 

GDPR regisztráció

A GDPR a General Data Protection Regulation kezdőbetűiből képzett mozaikszó, (magyarul általános adatvédelmi rendeletet jelent) Ezt az adatvédelmi törvényt tartják az egyik legszigorúbb törvények között, az Európai Unióban, és ezt a törvényt az angol kormány is elfogadta.Lényege, hogy minden olyan cégnek, vagy vállalkozásnak,  (Self Employed-ek is) amelynek legalább 1 munkavállalója, vagy 1 ügyfele, 1 üzleti kapcsolata  vagy akár 1 db adatot is kezel, (ebbe  beletartoznak az alvó cégek is, mivel kapcsolatban állnak a könyvelővel, székhely-szolgáltatóval, kezelik a részvényeseik, direktoraiknak és titkáraik adatait is.) kötelező ezt az adatvédelmi törvényt betartania.

A Határidő: 2018.05.25 volt!

A szabályozás célja az volt, hogy a természetes személyek az egész Európai Unióban egységes, uniós-szintű védelmet kapjanak a személyes adataik kezelésének vonatkozásában. (Ez független a Facebook – Cambridge Analityca-i botránytól)

A rendelet hatálya  természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozik. A leglényegesebb fogalmak a személyes adat , adatkezelés és az adatfeldolgozó fogalma. Minden vállalkozás ezek értelmében adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó. A rendelet alapelvei a jogszerűség, a tisztességes eljárás ás átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, az adatpontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és bizalmas jelleg.

Az adatkezelő felelős az alapelveknek való megfelelésére és képesnek kell lenni a megfelelés igazolására. Fordított bizonyítási szabály van az adatvédelem terén, vagyis az,  hogy egy ellenőrzés során nem a hatóságnak kell bizonyítania a jogsértést,  hanem az adatot kezelőnek kell bizonyítani a rendeletnek való megfelelést!

A személyes adatok kezelése akkor válik jogszerűvé, ha a rendeletben leírt valamennyi jogalapja megvan.

 

A teljesség igénye nélkül párat említenénk meg mint:

– az érintett hozzájárulása,
– szerződés teljesítése,
– az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
– az érintett személy létfontosságú érdekeinek védelme,
– az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik,
-ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

 

Az érintettnek joga van az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozásához, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonásához, és joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

Ennek alapján tehát egyetlen cég sem, egyetlen vállalkozás sem lehet nyugodt addig, amíg nem rendelkezik adatvédelmi politikával. Az angol hatóság a megkeresésünkre azt javasolta, hogy a GDPR mellett minden vállalkozásnak érdemes a már eddig is érvényben lévő Angol Adatvédelmi törvényt is betartania (regisztrálnia) így bármilyen bejelentés kapcsán már egyértelmű a hatóság felé, hogy a cég minden adatvédelmi törvénynek igyekezett megfelelni. Cégünk ez utóbbi regisztrációt már évek óta elvégzi. (regisztráció díja csak 70.- font/év)

Lényeges szabály hogy az érintett magánszemély részére az adatfelvétel előtt rendelkezésre kell bocsátani a szükséges információkat. ( Az adatkezelő és képviselője, megnevezése, az adatkezelés célja, a jogalapja, a személyes adatok tárolásának időtartama.) Az érintett hozzájárulását kell kérni az adatai kezeléséhez. A rendelet előírja az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását. A rendelet szerint az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított vagy tárolt vagy más módokban kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését vagy elvesztését, megváltoztatását, vagy  jogtalan közlését vagy az azokhoz való hozzáférést eredményezi. (laptop vagy mobiltelefon elvesztése, szemetesbe kidobott fizetési jegyzék , partnerlisták illetéktelen másolás, szerver elleni támadások, honlap feltörése stb.) Amennyiben ilyen helyzet áll elő, az adatot kezelőnek indokolatlan késedelem nélkül legkésőbb 72 óra elteltével be kell jelentenie a felügyeleti hatósághoz az adatkezelési incidenst.

Leggyakoribb céges adatkezelési tevékenységek:

– személyzeti nyilvántartás munkavállalók adatai,
– a munkára jelentkező pályázók adatai, a ki és beléptetéssel kapcsolatos adatkezelések
– könyvelési adatkezelés
– szerződéses partnerek adatainak kezelése
– törzsvásárlói listák
– partnerek képviselőinek  elérhetőségi adatai
– direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
– látogatás, regisztráció a cég honlapján, hírlevél szolgáltatás , webáruház stb

Az új Uniós szabályozás elég komoly, és igencsak komplex adminisztrációs terhet ró a vállalkozásokra.

Mivel minden vállalkozás, minden cég más és más, de mindegyik  kezel személyes  és/vagy üzleti adatokat, így akinek több cége, vagy vállalkozása is van, annak mindegyik vállalkozására szükséges az új szabályozás értelmében az adatvédelmi regisztrációt/adatvédelmi politikát elkészítenie, és évente vagy változás esetén azonnal felülvizsgáltatnia. Mivel minden cég szervezeti felépítése és  struktúrája vállalati szokásai, kultúrája, külső és belső ügymenete, szabályozása egyedi, így azt minden esetben a cégre kell szabni, nem lehet másolni.

Ne feledje! 2018.05.25-től kötelező!

Cégünk vállalja, hogy elkészíti vállalkozásának az adatvédelmi szabályozását mindösszesen Ł 220.- font díjért.  Az elkészült adatvédelmi szabályozást évente felül kell vizsgálni, amelyet évente Ł 150.- fontért készítünk el.

 

 

– Paye regisztráció

A Paye regisztráció , az a magyar nevén: Munkáltatói regisztráció. Ezt abban az esetben kell elvégezni, ha a cég alkalmazottat kíván foglalkoztatni. Ez két számból áll, az egyik a “Paye reference number”, a másik pedig az “Office reference number” szám. Ez a kettő szükséges ahhoz, hogy fizetést tudjon adni egy angol cég. az alkalmazottainak.

 

 

– Gateway regisztráció

A Government Gateway Regisztráció a HM Revenue and Customs – Angol Adóhivatalnál kell elvégezni.

Két esetben van szükség ennek a fióknak a létrehozására:

  1. Self Assessement bevalláshoz – Személyes Ügyfélkapu
  2. Adófolyószámla vezetéséhez, ellenőrzéséhez és lekérdezéséhez – Céges Ügyfélkapu

 

 

– MLR regisztráció

Az MLR regisztráció minden olyan cégnek kötelező, amelyik pénzüggyel kapcsolatos tevékenységet folytat. Ilyen például: Bankok, Tőzsdei cégek, Biztosítók, Könyvelő Cégek, Stb.

 

 

– VAT (Áfa) regisztráció

A VAT regisztráció (Áfa regisztráció) abban az esetben szükséges, ha a cég elérte, vagy belátható időn belül elfogja érni a Ł 85.000.- fontos árbevételt. Mivel eddig az összeghatárig nem kötelező az áfa regisztráció, így egy induló, újonnan alakult angol cég versenyelőnnyel indulhat, a piacon lévő cégekkel szemben, hiszen 20%-kal olcsóbban adhatja termékeit, szolgáltatásait.

 

 

UTR Number regisztráció

Két típusa létezik:

  1. Direktori UTR Number – Self Assessment bevallás benyújtásához (is) szükséges.
  2. Céges UTR Number – Ez a szám a cég elsődleges adószáma.

 

 

További kérdései vannak? – Akkor ne habozzon kapcsolatba lépni velünk

elérhetőségeink bármelyikén!

 

 

Telefon: +36 (70) 550 – 2804

Email cím: office@symfalogic.com

Skype: Symfalogic Corporation

 

Írja meg kérdését itt

reCAPTCHA is required.